Werkwijze

Bij Psychotherapiepraktijk Dictus kunt u terecht als u hulp zoekt bij het aanpakken van uiteenlopende psychische problemen. Voorafgaand aan de behandeling doorloopt u een aantal stappen.

1.

Aanmelden

Aanmelden bij Psychotherapiepraktijk Dictus kan door een e-mail te sturen naar info@ppdictus.nl of te bellen naar nummer 06-29799889.

Op dit moment is de wachtlijst gesloten.

Psychotherapiepraktijk Dictus heeft geen crisisdienst. Bij crisissituaties tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met uw huisarts of, indien buiten kantooruren, met de huisartsenpost. Bij zeer dringende gevallen belt u 112.

2.

Wachttijd

Op dit moment is de wachtlijst voor Psychotherapiepraktijk Dictus gesloten (Februari 2024).

Voor de wachttijden kunt u ook kijken op: KiezenindeGGZ

Wanneer u de wachtlijst te lang vindt kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor wachttijdbemiddeling.

Behandelwachttijd: Geen, na de intake kunt u gelijk terecht voor de start van behandeling.

3.

Intake

Na aanmelding krijgt u een intakegesprek. Afhankelijk van de aard, ernst en duur van uw klachten zal de intake een of meerdere gesprekken omvatten.

Ook kunnen wij u vragen een aantal vragenlijsten in te vullen. Het doel hiervan is om u en uw problematiek zo goed mogelijk te leren kennen.

De indicatiestelling en de behandeldoelen die volgen uit de intake worden verwoord in uw individueel behandelplan. Dit individueel behandelplan wordt met u besproken en wanneer u hiermee akkoord gaat vastgelegd.

4.

Behandeling

De behandeling start na de intakeprocedure. Sessies duren doorgaans 45 minuten. Afhankelijk van de indicatie kan, in overleg met u, gekozen worden voor een of meerdere dubbele sessies (90 minuten).

De behandeling kan ook aangevuld worden met contacten via e-mail, telefoon en internet modules (informatie via het internet, online oefeningen, online contact met uw behandelaar en of lotgenoten).

De behandelvoortgang wordt regelmatig gezamenlijk geëvalueerd en waar nodig wordt het behandelplan bijgesteld.