Vergoeding

Het is aan te raden om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar betreffende de vergoeding van uw behandeling voor uw problematiek. Behandelingen die in het vergoedingspakket vallen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is hierbij van toepassing. Naast het standaard eigen risico kan het zijn dat u een verhoogd eigen risico heeft.

Psychotherapiepraktijk Dictus heeft in 2024 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Uw zorgverlener informeert u hierover bij de start van de behandeling.

Informatie hierover kunt u vragen bij uw zorgverzekeraar.

Hoe regelt u de vergoeding?

Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u een verwijsbrief van uw huisarts te hebben. Een verwijzing dient minimaal aan de volgende gegevens te voldoen:

Indien u verwezen bent binnen het Zorroo project dan zal er geen verrekening plaats vinden met uw eigen risico.