Behandelvormen

Psychotherapiepraktijk Dictus biedt verschillende behandelvormen aan. Na de intake en indicatiestelling zal in overleg met u als cliënt een behandelplan worden opgesteld. Er kunnen verschillende behandelvormen worden geïndiceerd.

Psychotherapiepraktijk Dictus biedt onder andere de volgende behandelvormen aan:

Cognitieve gedragstherapie​

Cognitieve gedragstherapie is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandelmethode die ingezet kan worden bij verschillende soorten psychische klachten. Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie.

Bij cognitieve therapie gaat het over de invloed van onze gedachten op onze gevoelens. Bij gedragstherapie gaat het over de invloed van ons gedrag op onze gevoelens. De combinatie van beide maakt de therapie zeer effectief.

Cognitieve gedragstherapie gaat er vanuit dat psychisch lijden voortvloeit uit de gedachten die mensen hebben over hun klachten. Gedachten hebben grote invloed op gevoel en gedrag. Als de gedachten disfunctioneel zijn kan psychisch lijden blijven bestaan.

We bekijken de ideeën die u heeft over uzelf, anderen en de wereld. Door het onderzoeken en bijstellen van gedachten kunnen de psychische klachten verminderen dan wel verdwijnen.

Oplossingsgericht therapie

Bij oplossingsgerichte therapie verdiept u zich niet in het probleem, maar richt u zich op mogelijke oplossingen. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar situaties waarin het probleem zich niet voordoet, immers geen enkel probleem is altijd aanwezig.

De focus van de oplossingsgerichte therapie ligt in het “hier en nu” en op de toekomst. Het gaat om wat u al goed doet en hoe dit uit te breiden.

U gaat opzoek naar oplossingen voor uw probleem waarbij de therapeut een coachende rol heeft. U wordt aangemoedigd om uzelf te concentreren op een situatie waarin het probleem afwezig is. De oplossing is al verborgen in u aanwezig, in de vorm van de uitzonderingen waarin het probleem zich niet voordoet. Het probleem is hiermee als het ware een wegwijzer naar de oplossing.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kortweg EMDR, is een therapievorm geschikt voor het behandelen van traumatische ervaringen en Posttraumatische Stressstoornis.

Dit zijn klachten die ontstaan na een traumatische gebeurtenis waarbij de ervaring omtrent deze gebeurtenis nog steeds emotionele reacties oproept.

Tijdens de behandeling roept u het beeld op dat nu nog het meest naar is. Vervolgens wordt door de behandelaar processen in de hersenen op gang gebracht die u in staat stellen om traumatische herinneringen te verwerken.

Schematherapie

Schematherapie is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandeling voor mensen met persoonlijkheidspatronen die als hinderlijk kunnen worden ervaren.

De therapie richt zich op de manier waarop valkuilen ontstaan; door problemen te vermijden, te compenseren of te bevestigen. Wanneer de manier waarop je naar jezelf, de ander of de wereld om je heen kijkt leidt tot langdurige problemen in voelen, denken of handelen spreken we van een ‘schema’.

De meeste mensen hebben meerdere schema’s die kunnen opspelen. Wanneer een of meer schema’s opgeroepen worden kan je in een bepaalde gemoedstoestand terechtkomen, dit wordt een modus genoemd.

Een modus kenmerkt zich door intense emoties en bepaalde gedragingen. Schema’s en modi (meervoud van modus) zijn meestal in de vroege jeugd ontwikkeld in contact met belangrijke andere mensen. Schematherapie is een goede behandeling indien u een groot deel van uw leven herhalende problemen ervaart.

Binnen deze therapie wordt onder andere experimentele technieken gebruikt om de persoonlijkheidspatronen te verkennen, onderzoeken en veranderen.

Video afspelen

E-Health

E-health of digitale zorg, is een verzamelnaam voor alle digitale mogelijkheden die u kunt inzetten om psychische gezondheid te verbeteren of te ondersteunen.
 
U kunt hierbij denken aan websites met informatie, online oefeningen binnen uw behandeling, online contact met lotgenoten en hulpverleners en/of apps op uw telefoon.