Algemene kosten

Vanaf 2008 is ‘psychologische zorg’ opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars. Sinds 2014 worden echter niet meer alle behandelingen bij een psycholoog vergoed. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen psychische klachten en psychische stoornissen. Alleen bepaalde psychische stoornissen komen voor vergoeding in aanmerking. Als er sprake is van een diagnose, dit wordt bepaald in de intake, dan is er veelal recht op een vergoeding. Aanpassingsstoornissen, arbeid gerelateerde klachten (burnout), slaapstoornissen, specifieke fobie, levensfase problematiek, identiteitsproblematiek en relatie/gezinproblematiek zijn uitgesloten van verzekerde psychische gezondheidszorg. De behandeling wordt in die gevallen niet vergoed en valt onder de onverzekerde zorg. Met andere woorden u zult de behandeling dan zelf moeten betalen.

De kosten van de behandeling

Psychotherapiepraktijk Dictus heeft met verschillende zorgverzekeraars contracten afgesloten. Wij sturen de factuur van het zorgprestatie onderdeel wat u heeft ontvangen bij uw zorgverlener naar uw zorgverzekeraar of, indien Psychotherapiepraktijk Dictus geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, naar uzelf. Een psychotherapeutische behandeling wordt – net als ander specialistenbezoek of medicatiegebruik- verrekend met het eigen risico bij de zorgverzekeraar, voor 2023 is dat €385,=. Als u daarnaast nog een persoonlijk (verhoogd) eigen risico op de polis hebt, dan wordt het ook daarmee verrekend. Informeert u voorafgaand aan de behandeling of wij een contract met uw zorgverzekeraar hebben. Mocht dit niet het geval zijn, dan krijgt u na afloop van de behandeling een factuur die u aan ons moet voldoen. U stuurt de factuur daarna naar uw zorgverzekeraar die u daar een percentage van vergoed. Informeert u van tevoren bij uw zorgverzekeraar op welk vergoedingspercentage u recht heeft. Indien u verwezen bent binnen het pilot-project Zorroo dan zal er geen verrekening plaats vinden met uw eigen risico.

Wie betaald de behandeling?

Indien u 18 jaar of ouder bent dan wordt uw geestelijke gezondheidsbehandeling meestal vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering mits Psychotherapiepraktijk Dictus een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Psychotherapiepraktijk Dictus heeft geen contract afgesloten met CZ, VGZ en ONVZ (en de daaronder vallende labels). Uw zorgverlener informeert u hierover bij de start van de behandeling. U betaalt een eigen risico voor veel vormen van zorg die uit het basispakket van de zorgverzekering worden vergoed.